sphere ctrl menu cross shoppingcart trash

Onze functionele, hoogwaardige producten zijn ontwikkeld om een goede mondhygiëne voor iedereen mogelijk te maken. In het hele innovatie- en productieproces houden we rekening met tandheelkundige expertise en wetenschappelijke bevindingen. We houden rekening met het milieu in alle aspecten van ons bedrijf en werken voortdurend aan het verminderen van onze zogenaamde voetafdruk in de hele waardeketen, van leveranciers tot klanten. Ons doel op lange termijn is om volledig onafhankelijk te worden van fossiele grondstoffen.

Wij voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot het milieu, energie en kwaliteit en zorgen voor voortdurende klanttevredenheid en voortdurende verbetering door onze systematische milieu- en kwaliteitsinspanningen volgens ISO 14001 en ISO 9001. Tijdens de gehele productie, van grondstoffen tot afgewerkte producten, worden nauwgezette kwaliteitscontroles uitgevoerd. Daarnaast is TePe actief betrokken bij het standaardiseren van mondhygiëneproducten door Zweden te vertegenwoordigen in het ISO Dental Care Committee.

Onze productieprocessen zijn ontwikkeld voor maximale energie-efficiëntie. 100% van de elektriciteit die we inkopen is afkomstig van hernieuwbare bronnen en een deel van onze productie wordt aangedreven door onze eigen zonne-energie-installatie. We gebruiken ook producten met een milieukeurmerk en recyclen alle productieresidu's en warmte. Alle medewerkers worden aangemoedigd om hun verantwoordelijkheid voor het milieu te nemen en zich bewust te zijn van het belang van energie-efficiëntie.

Read the TePe Sustainability Report for 2019

We see it as our responsibility to contribute to a sustainable future in every aspect of our daily work, following the UN Sustainable Development Goals as our guiding principles. Please click on the image below to read the TePe Sustainability Report.

Download a high resolution version here

Auditor’s Statement